Ostatnia aktualizacja strony: 2020-11-06 10:09:43

Formy pomocy

Program terapeutyczny realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Jędrzejowie prowadzony jest w pracowniach: terapii zajęciowej, pracowni kulinarnej, komputerowej, stolarskiej oraz w sali rehabilitacyjnej.


Pracownia terapii zajęciowej

W pracowni tej wykonywane są prace manualne, dzięki którym domownicy mogą się wykazać inwencją twórczą i rozwijać swoje umiejętności. Prace manualne skłaniają do aktywizacji, rozbudzają zainteresowania w określonych dziedzinach. Zajęcia plastyczne  odprężają psychicznie wyzwalają poczucie spokoju, ładu i stabilizacji, eliminują przygnębienie, zmniejszają napięcie psychiczne i mięśniowe.

Stosowane techniki:

 1. rysunek
 2. tkanie artystyczne
 3. malowanie pędzlem lub palcami
 4. lepienie w  modelinie, plastelinie, masie solnej
 5. malowanie na szkle
 6. szycie, dzierganie
 7. wyroby w skórze i inne

 

Pracownia kulinarna 
Stwarza możliwość przygotowywania
i wspólnego spożywania posiłków, domownicy wypróbowuja nowe przepisy,uczą się zasad zdrowego stylu żywienia. W ramach terapii kulinarnej przygotowywane są codziennie śniadania o stałej porze pod okiem domownika pełniącego dyżur. 

 

Pracownia komputerowa.
W pracowni komputerowej, domownicy doskonalą swoją umiejętność obsługi komputera. Zapoznają się z podstawowymi programami komputerowymi takimi jak np. Word oraz z poruszaniem się w internecie,który oprócz rozrywki dostarcza także domownikom informacji do naszej gazetki pt."Nasz Głos". Internet to także rozrywka w postaci: gier komputerowych
oraz korespondencji ,,z wirtualnym przyjacielem”.

 

Pracownia stolarska
Poprzez zajęcia w tej pracowni domownicy zapoznają się
z podstawowymi umiejętnościami  związanymi z pracą w drewnie. Wykonywane są tutaj najróżniejszych czynności praktyczne takich jak: piłowanie drewna lub płyty wiórowej pod odpowiednim kątem, sklejanie ramek i oprawianie w nie obrazów.Domownicy wykańczają zrobione wcześniej przez siebie przedmioty szlifując je, lakierując lub malując różnymi farbami i klejami.

 

Sala rehabilitacyjna
Podczas zajęć odbywających się na sali rehabilitacyjnej prowadzone są ćwiczenia ruchowe, które mają na celu:
- utrzymanie sprawności fizycznej domowników
- poprawę nastroju, koncentracji, koordynacji nerwowo- mięśniowej.

 

Formy ćwiczeń:

 • różne formy ćwiczeń ruchowych ( gimnastyka zbiorowa i ćwiczenia indywidualne)
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia na przyrzadach ( rowerek, bieżnia ruchoma, steper, i inne)
 • zajęcia na basenie, udział w olimpiadach sportowych.

 

Muzykoterapia
Muzyka jest środkiem oddziaływania ułatwiającym  odreagowanie emocji i napięć, pozwala poruszyć zasoby wyobraźni, daje wyciszenie. Muzyka działa aktywizująco, poprawia kojarzenie, pozwala integrować się społecznie. 

 

Techniki stosowane w muzykoterapii to:

 • bierna-receptywna nastawiona na sam odbiór muzyki
 • aktywna-czynna, w której podopieczny gra na instrumencie, śpiewa.

Formy :

 • indywidualna,
 • grupowa.

 

Rodzaje treningów z jakich można skorzystać w naszym Domu:

Trening budżetowy, który ma na celu pomoc w planowaniu i zarządzaniu własnym budżetem w taki sposób, aby zabezpieczyć swoje potrzeby i nie "wpadać" w dołki finansowe.  

Trening w zakresie higieny osobistej 
i wyglądu zewnętrznego, daje podpowiedź  jak o siebie zadbać, jak się ubrać, na co zwrócić uwagę aby zawsze "dobrze wyglądać".

Socjoterapia  ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych ważnych w życiu codziennym m.in komunikowania się, asertywności, wyrażania własnych uczuć i potrzeb.


 

Psychoedukacja  której celem jest dostarczanie domownikom wiedzy na temat chorób psychicznych, ich przebiegu oraz przeciwdziałaniu nawrotom choroby.
 

Trening rozwoju osobistego- wybrane elementy - celem treningu jest stworzenie  domownikom możliwości rozwoju osobistego i samorealizacji, głównie zwiększenie  samoświadomości, samoakceptacji i otwartośći. 
 

Zajęcia teatralne  pozwalają domownikom odkrywać swoje mocne strony,dają możliwość wyrażania emocji, rozbudzają 
,,uśpione talenty”, wpływają na podniesienie samooceny. Grupa artystyczna ,,Kalambur” uświetnia wszystkie imprezy okolicznościowe organizowane na terenie ŚDS. Warto dodać, że wszystkie stroje, scenografia wykonywane są w ramach zajęć terapeutycznych.

 

Klub Filmowy którego celem jest rozwijanie zainteresowań dobrym filmem, propagowanie pozytywnych bohaterów, ich postaw życiowych i pozytywnego stylu życia. W ramach klubu prowadzone są spotkania dyskusyjne będące okazją do wypowiadania swoich odczuć 
i opinii na temat oglądanego filmu. Dobór filmów uwzględnia filmy przygodowe, sensacyjne, psychologiczne, komedie a także filmowe wersje literatury polskiej i zagranicznej.
 

 

Imprezy okolicznościowe - na terenie Domu odbywają się spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz zabawy taneczne z okazji Andrzejek, ostatków.
Co roku organizowane są także wycieczki krajoznawcze, cyklicznie co dwa miesiące odbywają sie koncerty życzeń.