Ostatnia aktualizacja strony: 2020-11-06 10:09:35

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie rozpoczął działalność w połowie 1997 roku na mocy porozumienia z dnia 25.07.1997 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Zespołem  Pomocy Społecznej w Kielcach a Zarządem Miejskim w Jędrzejowie. Oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy odbyło się w grudniu 1998r. po remoncie 
i przystosowaniu pomieszczeń. Działa jako ośrodek wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych będących pod opieką specjalisty (psychiatry). Aktualnie korzysta z tej formy pomocy 20 osób. Uczestnicy ŚDS mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty podczas zajęć terapeutycznych:

- muzycznych ( grupa wokalna Enigma)
- plastycznych
- kulinarnych
- informatycznych
- sportowych i rekreacyjnych
- teatralnych (grupa teatralna Kalambur)
- innych atrakcyjnych zajęć.

Kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie stanowią osoby, które są odpowiednio przygotowane merytorycznie do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 
i posiadają odpowiednbie cechy osobowościowe. 
Są to:

- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
- Lekarz psychiatra
- Pedagog - socjoterapeuta
- Rehabilitant
- Terapeuci zajęciowi
- Psycholog

Kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy stanowią pracownicy posiadający wyższe wykształcenie a także liczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności  niezbędne do pracy z ludźmi.